Certificering

Kwaliteit, gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn essentiële onderdelen van de kernwaarden van Oxyma. We streven ernaar om diensten te leveren die veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn. Wij zijn toegewijd aan het bereiken van hoge kwaliteitsnormen voor onze diensten door de toepassing van het Integrated Management System (IMS) voor kwaliteit, informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Dit managementsysteem, volledig afgestemd op (ISO) normen, is geïmplementeerd in onze hele organisatie en geverifieerd door externe certificatie-instellingen.

ISO27001:2013 certified ISO27001.jpg

ISO 27001 is een norm die de eisen vastlegt voor het implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Een ISMS is een systematische benadering voor het beheren van gevoelige bedrijfsinformatie, zodat deze veilig blijft. Het omvat mensen, processen en IT-systemen door een risicobeheerproces toe te passen.

ISO9001:2015 certified ISO9001.jpg

ISO 9001 is een norm die de eisen vastlegt voor het implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze standaard helpt organisaties om efficiënter te werken en de klanttevredenheid te verbeteren door processen vast te leggen en de behoeften van de klant in kaart te brengen.

DDMA Privacy Waarborg               Privacy_waarborg_black.png

Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA (de brancheorganisatie voor data en marketing) en controleert of organisaties zorgvuldig en transparant omgaan met persoonsgegevens. Dit doet de DDMA aan de hand van een privacy en een security check. De privacy-check beoordeelt of de AVG en de Telecommunicatiewet voldoende geborgd zijn in de marketingprocessen en of de basisprincipes voor een eerlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zijn geïmplementeerd. De security-check controleert of en hoe databeveiliging op organisatorisch niveau belegd is. 

Personal Data Protection
certified                               Prsonal Data Protection

Deze standaard legt de eisen vast voor het implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Data Protection Management System (DPMS). Deze standaard stelt organisaties in staat te begrijpen wat ze moeten doen om te voldoen aan de AVG (GDPR) en om proactief hun naleving te demonstreren.

Ja! Ik wil graag de laatste updates ontvangen.

Ik ben:

 

Ik werk bij:

Branche:

Ik ben geïnteresseerd in:

  • Max. 2 e-mails per maand
  • Wijzig je gegevens later via de e-mails