Privacy Statement

Oxyma B.V. (onderdeel van Merkle, en hierna “Oxyma”) verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Wij (Oxyma en andere bedrijven die behoren tot Oxyma Group B.V.) doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Als je vragen hebt neem dan contact op met onze Data Protection Manager.

De verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens zoals weergegeven in dit privacy statement is Oxyma B.V.. Wij zijn gevestigd op Vasteland 74 in Rotterdam.

Contact details Data Protection Manager:
Maike Boumen is Oxyma’s Data Protection Manager. Zij kan benaderd worden via maike.boumen@oxyma.nl.

Details Data Protection Officer:
Simon Rice is de Data Protection Officer van Merkle Global.

Op https://oxyma.nl/privacy-cookie-statement vind je altijd de laatste versie van dit Privacy Statement. Oxyma kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Neem dus af een toe een kijkje op de hiervoor genoemde URL.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, functietitel, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) surfgedrag en andere gegevens door jezelf verstrekt in correspondentie, op de website, per telefoon of op events. Wij hebben niet de intentie om bijzondere of gevoelige data van jou te verwerken. Het kan voorkomen dat je op foto-, video- en / of geluidsmateriaal verschijnt dat werd geregistreerd tijdens een evenement georganiseerd door Oxyma of waar Oxyma aanwezig was. Deze materialen kunnen door Oxyma worden gebruikt in interne en/of externe communicatie.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Dienstverlening

In ons CRM systeem houden we bij welke organisaties klant zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en informeren, functieprofielen om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, en verwerken we persoonsgegevens voor onderzoek. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor het sturen van facturen. Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, website, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

  • Nieuwsbrieven en mailings

Wij informeren onze klanten over onze eigen producten en diensten via nieuwsbrieven. Daarnaast kan jij je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven via de website. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven, een email sturen naar marketing@oxyma.nl, of een brief sturen naar Oxyma, Vasteland 74, 3011 BN, Rotterdam.

  • Verbeteren Oxyma dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Zo analyseren wij jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  • Marketing- en verkoopactiviteiten

Oxyma verwerkt contactgegevens en functieprofielen van klanten, prospects en andere zakelijke contacten ten behoeve van marketing- en verkoop activiteiten.

Voor Oxyma campagnes (en Oxyma gerelateerde campagnes zoals events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We bewaren gegevens van klanten 5 jaar nadat ze de overeenkomst hebben beëindigd. Daarnaast bewaren we gegevens van prospects niet langer dan 3 jaar.

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken gegevens van (toekomstige) klanten voor het uitvoeren van een overeenkomst (dienstverlening). Daarnaast verwerken wij gegevens van klanten en prospects voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Oxyma. Wij verwerken gegevens van prospects vooral omdat wij denken dat wij iets voor hen kunnen betekenen. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt hoe relevant wij, en dan in het bijzonder onze producten en diensten, voor hen kunnen zijn.

Als we gegevens van klanten op basis van gerechtvaardigd belang verwerken, dan is ons gerechtvaardigd belang er vooral in gelegen dat wij onze klant op de hoogte willen houden van onze producten en diensten, en contact willen blijven onderhouden met de klant. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: zoals online tracking en in sommige gevallen het versturen van nieuwsbrieven.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics, Selligent en Pipedrive. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Oxyma. Wij verstrekken jouw gegevens buiten de groep niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligenPrivacy_waarborg_black.png

We nemen gegevensbescherming serieus en hebben geschikte maatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en niet-geautoriseerde wijzigingen te voorkomen. Zo zijn we ISO27001 gecertificeerd en voeren het DDMA Privacy Waarborg. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed genoeg zijn beveiligd of als je aanwijzingen hebt voor misbruik van gegevens, neem dan contact op met onze Data Privacy Manager via maike.boumen@oxyma.nl.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om jouw toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Oxyma. Je hebt ook recht op overdraagbaarheid van gegevensportabiliteit. Dit betekent dat je ons kan verzoeken om jouw persoonlijke gegevens zoals verwerkt door ons, in een computer leesbaar bestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te verzenden. Je kunt een verzoek om inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van jouw persoonsgegevens, het intrekken van jouw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marketing@oxyma.nl.

Denk je dat we niet handelen in overeenstemming met de privacy wetgeving, dan horen we dat graag. Via dit formulier kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie Statement

De oxyma.nl website maakt gebruik van cookies. Ga naar cookie statement.

Ja! Ik wil graag de laatste updates ontvangen.

Ik ben:

 

Ik werk bij:

Branche:

Ik ben geïnteresseerd in:

  • Max. 2 e-mails per maand
  • Wijzig je gegevens later via de e-mails